Make your own free website on Tripod.com

 

TAKWIM  UNIT KOKURIKULUM

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI TAHUN 2007

Bil

 

Aktiviti

 

Tarikh

 

Tempat

 

Sasaran

 

1.

 

Mesyuarat JKKD kali pertama

 

10.01.07

 

PPD

 

GPK KOKO

 

2.

 

Mesyuarat Jawatankuasa SBT Daerah

 

15.01.07

 

PPD

 

GPK HEM

 

3.

 

Mesyuarat Pelaksanaan STF Daerah

 

18.01.07

 

PPD

GB & Pengetua

Pengurus STF

 

4.

 

Mesyuarat KWAPM dan Bantuan Kerajaan

 

22.01.07

 

PPD

 

Penyelaras KWAPM

 

5.

 

Mesyuarat JK HEM Daerah Kali Pertama

 

24.01.07

 

PPD

 

GPK HEM

 

6.

 

Mesyuarat Pertandingan Kawat kaki Pertama

 

7.02.07

 

PPD

GB,Pengetua & GPK

Kokurikulum

 

7.

 

Mesyuarat Penyelarasan Badan Berunifom

 

12.02.07

 

Sekolah

GPK. Koko &

Penyelaras Unifom

 

8.

 

Mesyuarat Penyelarasan Kelab dan Persatuan

 

13.02.07

 

Sekolah

GPK Koko &

Penyelaras Kelab/Pers

 

 9.

 

Mesyuarat SBT & KWAPM kali kedua

 

15.02.07

 

     Sekolah

Penyelaras SBT

Sekolah

 

10.

 

Mesyuarat Pelaksanaan STF kali kedua

 

20.02.07

 

Sekolah

 

       Pengurus STF

 

11.

 

Mesyuarat Pimpinan Pengakap Sekolah

 

21.02.07

 

Sekolah

Pemimpin Pengakap Sekolah SR/SM

 

12.

 

Mesyuarat Pimpinan PBSM Sekolah

 

22.02.07

 

Sekolah

Pemimpin PBSM

Sekolah SR/SM

 

13.

 

Mesyuarat Pemimpin KRS Sekolah

 

26.02.07

 

Sekolah

Pemimpin KRS

Sekolah Menengah

 

14.

 

Mesyuarat Pemimpin Puteri Islam Sekolah

 

27.02.07

 

Sekolah

Pemimpin Puteri Islam Sekolah

 

15.

 

Mesyuarat Tunas Puteri Sekolah

 

28.02.07

 

Sekolah

Pemimpin Tunas Puteri Sekolah

 

16.

 

Mesyuarat Kawat kaki kali kedua

 

7.03.07

 

Sekolah

 

AJK Pertandingan

 

17.

 

Kursus kejurulatihan Pengakap

 

19.03.07

 

PPD

Guru Pemimpin/

Pembimbing

 

18.

 

Kursus Kejurulatihan PBSM

 

22.03.07

 

PPD

Guru Pemimpin/

Pembimbing

 

19.

 

Pertandingan Kuiz Koperasi & Petanq

 

28.03.07

 

Sekolah

Pelajar Sekolah

Menengah

 

20.

Mesyuarat Pelaksanaan Pertandingan Kawat    

                             Kaki SR & SM

 

4.04.07

 

Sekolah

AJK Pertandingan

SR & SM

 

21.

 

Kursus Kejurulatihan PBSM SR & SM Daerah

 

12.04.07

 

PPD

Guru Pemimpin

Dan Pembimbing

 

22.

Pertandingan Kawat Kaki Sekolah Rendah

Lelaki dan Perempuan

 

18.04.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Rendah

 

23

Pertandingan Kawat Kaki KRS SK.Menengah

Lelaki dan Perempuan

 

24.04.07

 

     STARP

Murid

Sekolah Menengah

 

 

 

 

TAKWIM UNIT KOKURIKULUM 2007

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

 

 

 

 

24.

Pertandingan Kawat Kaki Agensi Kerajaan

Lelaki & Perempuan

 

26.04.07

SMK

Kota Kulai

Murid

Sekolah Menengah

 

25.

Pertandingan Kawat Kaki Agensi Bukan Kerajaan Lelaki Perempuan

 

30.04.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengah

 

26.

Mesyuarat Pertandingan Silat

SR & SM Lelaki Perempuan  Daerah Kulai

 

2.05.07

 

Sekolah

 

GPK.Koko

 

27.

Mesyuarat Pertandingan Pancaragam

Daerah Kulai kali Pertama

 

8.05.07

 

Sekolah

 

AJK Pertandingan

 

28.

 

Kuiz PNB

 

9.05.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengah

 

29

 

Mesyuarat JKKD Kali kedua

 

11.05.07

 

PPD

 

GPK KOKO

 

30.

 

Mesyuarat SBT & KWAPM kali ketiga

 

15.05.07

 

PPD

GPK HEM

Sekolah Terlibat

 

31.

 

Kuiz Pelancongan

 

17.05.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengam

 

32.

 

Mesyuarat STF Kali Ketiga

 

18.05.07

 

PPD

GB & Pengurus

STF Sekolah

 

33.

 

Kursus Kejurulatihan Puteri Islam Daerah

 

22.05.07

 

PPD

Guru Pemimpin/

Dan Pembimbing

 

34.

 

Mesyuarat HEM kali kedua

 

25.05.07

 

PPD

 

GPKK HEM

 

35.

Mesyuarat Pelaksanaan Pertandingan Silat

SR & SM Lelaki Perempuan Daerah Kulai

 

11.06.07

 

Sekolah

AJK Pertandingan

Silat Daerah

 

36.

 

Kuiz Pengguna Menengah

 

12.06.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengah

 

37.

 

Pertandingan Silat SR & SM Daerah Kulai

 

14.06.07

 

Sekolah

Murid Sekolah Rendah & Menengah

 

38.

Mesyuarat Pelaksanaan Pertandingan

Pancaragam Sekolah Menengah Daerah

 

18.06.07

 

Sekolah

 

AJK Pertandingan

 

39.

Kursus Pelaksanaan Koko Sekolah Rendah

Daerah Kulai

 

20.06.07

 

PKG

GPK Koko &

Penyelaras KOKO

 

40.

 

Pertandingan Pancaragam SM Daerah Kulai

 

27.06.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengah

 

41.

 

Kursus Wasit Silat Daerah Kulai

 

4.07.07

 

Sekolah

Guru/Jurulatih

Silat

 

42.

Mesyuarat JKKD dan Hari Anugerah KOKO &

 Dan Perkhemahan Daerah Kulai

 

10.07.07

 

PPD

 

GPK Koko

 

43.

Mesyuarat Pelancaran Bulan Kemerdekaan

Peringkat Daerah Kulai

 

13.07.07

 

PPD

GB

GPK KOKO

 

44.

Mesyuarat SBT ,KWAPM & STF

Kali ketiga

 

17.07.07

 

PPD

GPK HEM

Pengurus STF

 

45.

 

Mesyuarat Penyelaras Badan Berunifom

 

25.07.07

 

Sekolah

Penyelaras

Badan Berunifom

 

 

 

 

TAKWIM UNIT KOKURIKULUM 2007

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

 

 

 

 

46.

 

Mesyuarat Penyelaras Kelab/ Persatuan

 

27.07.07

 

Sekolah

Penyelaras

Kelab Persatuan

 

47.

Kursus Pemantapan Pengurusan Koko

Sekolah Rendah Daerah Kulai

 

2.08.07

 

PPD

Semua GPK KOKO

Sekolah Rendah

 

48.

Kursus Pemantapan Pengurusan Koko

Sekolah Menengah Daerah Kulai

 

9.08.07

 

PPD

Semua GPK KOKO

Sekolah Menengah

 

49.

Hari Perkhemahan Badan Berunifom SM

Daerah Kulai

 

16.08.07

Hutan

Rekreasi

Murid

Sekolah Menengah

 

50

Mesyuarat Pelaksanaan Hari Anugerah KOKO

Peringkat Daerah Kulai

 

27.08.07

 

PPD

 

AJK Sambutan

 

51

 

Hari Kemerdekaan

 

31.08.07

 

 

 

Seluruh Negara

 

52.

Mesyuarat akhir Hari Anugerah Koko

Peringkat Daerah Kulai

 

4.09.07

 

PPD

 

AJK Sambutan

 

53

 

Pertandingan Lalu Lintas Shell Menngah

 

6.9.07

 

Sekolah

Murid

Sekolah Menengah

 

54

Hari Perkhemahan Badan Berunifom SR

Daerah Kulai

 

10.09.07

Hutan

Rekreasi

Murid

Sekolah Rendah

 

55.

Hari Anugerah KOKO

Peringkat Daerah Kulai 2006

 

14.09.07

 

PPD

Warga Pendidikan

 Daerah Kulai

 

56.

Pemantauan Akhir Tahun

KOKO SR & SM Daerah Kulai

 

18.09.07

 

Sekolah

Semua Sekolah Rendah & Menengah

 

57.

Mesyuarat JKKD dan Laporan aktiviti Koko Daerah Kulai  (Akhir Tahun)

 

28.09.07

 

PPD

Guru Besar &

GPK Koko

 

58.

Mesyuarat HEM Daerah Kulai

Kali ketiga

 

4.10.07

 

PPD

 

Semua GPK HEM

 

59

Mesyuarat Akhir SBT,KWAPM & STF

Daerah Kulai 2006

 

11.10.07

 

PPD

GPK HEM &

Pengurus STF

 

60.

 

Pemantauan Akhir Tahun Persekolahan 2006

 

18.10.07

 

Sekolah

Semua Sekolah

Rendah & Menengah