Make your own free website on Tripod.com

 
SENARAI PENERAJU PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI 

BIL

NAMA PPD

TARIKH PERKHIDMATAN

1 TN HJ  A. BAKAR BIN HJ ARSAT  1 Jun 1982  hingga 1 Disember 1992
2 TN HJ  ESHAM BIN SAMIN  16 Februari  1993 hingga 1 November 1995
3 TN HJ  SENAN BIN IBRAHIM  16 November 1995 hingga 16 Ogos 1997
4 TN HJ  RUKHANI BIN MANGI  1 Januari 1998 hingga 30 April 1998
5 TN HJ  HASBI BIN MAHBAR  1 Mei 1998 hingga 15 Disember 1998
6 TN HJ  ABDULLAH BIN IDRUS  16 Disember 1998 hingga 15 Mac 1999
7 TN HJ  A. HAMID BIN ABU HASSAN  16 Mac 1999  hingga 31 Mac 2001
8 TN HJ  SULAIMAN BIN HUSIN  1 April 2001  hingga 26 Januari 2002
9 TN HJ  MARKOM BIN GIRAN  1 Ogos 2002 hingga 22 Disember 2004
10 TN HJ  MOKHSIN BIN SALIM  23 Disember 2004 hingga 14 Mac 2005
11 TN HJ  DERAMAN BIN MAMAT  15 Mac 2005 hingga 30 November 2006
12 EN  ABDUL AZIZ BIN HJ REDWAN  1 Januari 2007 hingga sekarang