Make your own free website on Tripod.com
 
OBJEKTIF
  • Meningkatkan peratus pelajar yang memilih Elektif Sains di peringkat SPM dari 40% ketahap60%.
  • Meningkatkan profesionalisme keguruanmelalui kursus-kursus dan bengkel-bengkel di peringkat daerah dan sekolah.
  • Meningkatkan pemantauan ke sekolah-sekolah ke tahap minima 4 kali setahun.
  • Meningkatkan persekitaran sekolah yang lebih kondusif untuk pendidikan yang sempurna.
  • Meningkatkan tahap disiplin pelajar terutama dalam hal keilmuan, pembangunan ummah serta kaunseling pelajar-pelajar.
  • Meningkatkan peratus penglibatan pelajar dalam pasukan beruniform di daerah Kulai dari 90% kepada 100%.
  • Meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar melalui “PROGRAM NILAM
  • Meningkatkan penglibatan masyarakat terhadap aktiviti pendidikan melalui majlis permuafakatan
  • Melahirkan warganegera yang berpendidikan, bermoral, berketrampilan dan dapat menguasai lebih dari dua bahasa