Make your own free website on Tripod.com
ATAS
 
Selamat Datang Ke Pusat Info Berkaitan PIPP Web ppd Kulai
 
 
 
 

PELAN INDUK PEMBANGUNAN NASIONAL

(2006-2010)

Prakata

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Sistem Pendidikan Kebangsaan : Perletakan Asas

Bab 3 Pendidikan Kebangsaan : Melangkah Kehadapan

Bab 4 Teras 1 : Membina Negara Bangsa

Bab 5 Teras 2 : Membangunkan Modal Insan

Bab 6 Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Bab 7 Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan

Bab 8 Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan

Bab 9 Teras 6 : Melonjakkan Institusi Kecemerlangan Pendidikan

Bab 10 Faktor Kritikal Kejayaan

 

 

 
 
TERIMA KASIH KERANA MELAYARI LAMAN WEB PPD KULAI