Make your own free website on Tripod.com
                                                                       :: Utama Peperiksaan  ::
JUMLAH HARI TIADA 'CONTACT' GURU - MURID

SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR

2007 

BIL

AKTIVITI / PERISTIWA SEKOLAH

TINGKATAN

1

2

3

4

5

1

Sukantara

1

1

1

1

1

2

Sukan

1

1

1

1

1

3

Merentas Desa

1

1

1

1

1

4

Kokurikulum

1

1

1

1

1

5

Hari Terbuka

1

1

1

1

1

6

Hari Guru

1

1

1

1

1

7

Hari Kecemerlangan

1

1

1

1

1

8

Peperiksaan

15

15

15

35

40

9

Lain - lain

1

1

1

1

1

JUMLAH HARI TIADA ‘CONTACT’ GURU - MURID

23

23

23

43

48

 

          Nota:

          Nota adalah penting bagi setiap sekolah, khususnya guru-guru, agar mereka peka dengan baki hari "contact" guru -  murid dalam setahun supaya berlaku keselarasan dan ketelitian dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran bagi memaksimumkan waktu instruktional. Jumlah ini tidaktermasuk jumlah jumlah hari guru tiada di sekolah atas urusan tugas rasmi, menghadiri kursus, cuti sakit, cuti belajar dan sebagainya.